Vyberám si revolúciu // I'm choosing a revolution

by Martina Marekova April 22, 2018

{ ENGLISH BELOW }

Žijem vo svete, kde sa téma módy rozoberá denne. Áno, je to taká moja bublina, v ktorej som rada namočená. Prečo? Lebo módu milujem, živím sa ňou, predstavuje pre mňa ten najlepší spôsob, ako sa prejaviť. Móda je krásna, delikátna, prekvapivá a na dotyk veľmi príjemná.

Takto som módu chápala veľmi dlho. Možno až príliš dlho. Zlom nastal pri našom sťahovaní sa z UK do Holandska, teda pred siedmimi rokmi. Prešla som osobnou očistou, znechutením a akýmsi osvietením. Zmenilo sa vo mne veľa vecí, pohľad na môj vlastný život a životný štýl. A som za to veľmi vďačná.

Dospela som do stavu, keď som sa rozhodla prerábať staré na nové, jednoducho preto, že toho použitého bolo okolo mňa neskutočne veľa a mňa bolelo srdce, keď sa to malo vyhodiť. Odraz výchovy mojej babky - babi, ďakujem.

Keď pred piatimi rokmi padla Rana Plaza, zdieľala som to na mojom osobnom profile a málokto sa o to zaujímal. Mrzelo ma to. O to viac som dnes rada, že to už tak nie je a ľudia si stále viac a viac uvedomujú, že zmena je naozaj nevyhnutná aj v tom, čo si obliekame. Nevychádza to len z kampaní či osvety, ale ľudia akosi sami vnútorne tieto veci cítia a snažia sa korigovať svoje spávanie smerom k uvedomelejšiemu životnému štýlu.

Lesdaleshawerchuk x Fashion Revolution

Možno ste medzičasom postrehli, že sa už dlhšie zapájam do aktivít hnutia Fashion Revolution. Akosi prirodzene som sa stotožnila s konceptom transparentnej módy, postupom času som sa do témy viac a viac ponárala, až som dospela do dnešného štádia, keď som sa stala Fashion Revolution koordinátorkou pre Slovensko a verím, že i v tejto malej krajinke sa udejú zmeny nielen čo sa týka módy, módneho priemyslu, ale aj zmeny nákupných a spotrebiteľských návykov bežných ľudí.

Takže týmto by som vás všetkých chcela pozvať na akcie, ktoré pripravujeme v rámci Slovenska. Bude to veľa informatívnych a zaujímavých eventov, link je tu https://lesdaleshawerchuk.com/events/1011942085620543/

Priebežne budem zdieľať aj na mojom Facebooku a Instagrame 

Samozrejme, veci treba začať meniť najprv no osobnej rovine - verte mi, ide to jednoducho, stačí sa trocha samovzdelávať, vyhľadávať informácie, je to ako keď sa človek začne vzdelávať napríklad o zdravom stravovaní. Zrazu sa nám otvárajú nové dvere, rozširuje sa pohľad, vyberáme si to svoje.

A ja vám ďakujem, že si vyberáte.

Lesdaleshawerchuk

Nato, že som koordinátorka, by som ozaj mohla mať už aj poriadne foto - vec sa má tak, že vždy niečo majstrujeme a potom sa len narýchlo odfotíme, len aby bolo. Marketingovo zlyhávame (ale zato akú dobrú bomberu sme zas ušili!).
Considering I'm a coordinator, I probably should have some representative photo by now - the thing is, we are mostly creating and working and taking pictures comes at the end, if we don't forget.

 

I live in a world, where fashion is an everyday topic. Yes, it's my bubble, where I like to be sinked in. Why? Because I love fashion, it's my work, it's the best way to express myself. Fashion is beautiful, delicate, surprising, soft on touch.

This is how I understood fashion for a long time. Maybe for too long. The change happened during our move from The UK to The Netherlands, well, seven years ago. I underwent a personal cleansing, disgust and enlightenment. Many things have changed, reflection of my own life and lifestyle. And I'm grateful for that.

I came to the point, where I decided to upcycle old into new, simple because it was too much of used things around me and my heart was broken when it should be thrown away. Result of upbringing at my granny - granny, thank you for that.

When Rana Plaza collapsed five years ago, I shared it on my personal profile and not many were interested in that. I felt sad. But more grateful I'm today, the things are different, people are more and more realizing that a change is inevitable even in what we are wearing. It's not coming just out of the campaigns or the education, but people are starting to feel these things intuitively inside and are correcting their own behaviour towards a more responsible lifestyle.

Maybe you have noticed over the time that I'm active within Fashion Revolution. Somehow naturally I accepted a transparent fashion concept, I went deeper and deeper in this topic, to the point, where I became a Fashion Revolution coordinator for France. I believe that the change can happen even in this small country not only in the fashion industry and fashion itself, but also in a shopping and user habits of all people.

So I would like to invite you to the events which are being prepared around France and worldwide. Check https://lesdaleshawerchuk.com/events/ for your country please, there is a lot of happenings in every country!

In a mean time I will be sharing our events on my Facebook and Instagram

Of course, things need to be changed on a personal level - believe me, it's simple, just some self-education, searching for information. Suddenly the door open, your view widens, you choose what's yours.

And thank you for choosing. 

 

Martina Marekova
Martina Marekova

Author


Leave a comment

Comments will be approved before showing up.


Also in What's new

Future Fabrics Expo Londýn 2019
Future Fabrics Expo Londýn 2019

by Martina Marekova February 19, 2019

View full article →

Všetko SLOW - pomalá móda
Všetko SLOW - pomalá móda

by Martina Marekova January 17, 2019

Pomalá móda nie je žiaden nový vynález, ani hnutie, ani najnovší trend. Je to smerovanie, tendencia vyrábať odevy istým spôsobom - tak, ako sa vyrábali kedysi, pred príchodom fast fashion. Fast fashion prišla ako dôsledok vývoja technológií, a pomalá móda je vlastne to, čo nespadá pod fast fashion.

View full article →

Lesdaleshawerchuk x PLETKA bomber jacket collab
Lesdaleshawerchuk x PLETKA bomber jacket collab

by Martina Marekova June 10, 2018

Bomber jackets became one of those pieces, where can be everything combined - especially when you have plenty of colourful materials with different textures. So when we were considering the collab for local competition with Pletka, we went for a bomber.

View full article →

SIZING
 SIZE BUST WAIST HIPS
S/36 84cm/33" 66cm/26" 90cm/35.5"
M/38 88cm/34.5" 70cm/27.5" 94cm/37"
L/40 92cm/36" 74cm/29" 98cm/39"
XL/42 96cm/38" 78cm/30.5" 102cm/40.5
XXL/44 100cm/39.5" 82cm/32" 106cm/42"
 

BUST

The actual measurement around the fullest part of the bust, not your bra size. For bust size measure around your chest at the fullest point not wearing a padded bra. Make sure to go under your arms.

WAIST

Measure around the smallest part of your waist with one finger between your body and the measuring tape.

HIPS

Do this one in front of the mirror - measure around the widest point of your hips (front view) and be sure to include your bum. Stand with your feet and legs together and try to keep the measuring tape level to the ground while it circles your body.

This is our default standard sizing.
Please feel free to contact us for a made-to-your-size orders!